บริการงานแปรรูปโลหะแผ่นตามแบบทั่วไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดย แอคเซ็ป หจก.

ความสำคัญของงานโลหะ        งานโลหะเป็นงานช่างที่มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างและผลิตชิ้นงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่างๆ เป็นต้น การแปรรูปโลหะแผ่น คืออะไร        เป็นการนำเหล็กแผ่น มาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ

read more