NUMSIN SPRING CO.LTD.

สปริงกดตัวช่วยรับน้ำหนักและลดแรงกระแทก หัวใจหลักขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม

        สปริงกด คือ ลวดที่นำมาม้วนทำให้เป็นวงเกลียว จะอยู่ในลักษณะทรงกระบอก คุณสมบัติของสปริงกดมีความยืดหยุ่นคืนและสามารถคืนตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีแรงกระทำ เช่น แรงกด แรงบีบ แรงกระแทก ซึ่งสปริงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานที่ต้องการนำสปริงไปใช้งาน สปริงกด เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทใด        

read more
สปริงดึง ตัวช่วยยืดและดึงเพื่อคืนตัวของชิ้นงาน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

สปริงดึง ตัวช่วยหลักในการยึดอุปกรณ์ประเภทยานยนต์ ประเภทของสปริง ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  คือ สปริงดึง เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของรถยนต์ ช่วยในการรับน้ำหนัก ยึด อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถยืดหยุ่นได้เมื่อมีแรงกระทำ สามารถคืนตัวได้เองอย่างรวดเร็ว ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ  จะเป็นส่วนประกอบภายในเป็นตัวช่วยยืด

read more
สปริงดึง สำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรมยานยนต์

สปริงดึง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์              สปริงดึง จัดเป็นชิ้นส่วนประกอบหนึ่ง ที่มีความสำคัญกับยานพาหนะทุกประเภท ไม่ว่าเป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้วนแต่ต้องใช้ชิ้นส่วนชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ สปริงดึงมีคุณสมบัติที่สามารถยืดหยุ่นได้ดี แรงดึง แรงกด แรงบีบ สามารถคืนตัวได้อย่างเร็ว

read more
สปริงดึง (Extension Springs) โดย นำสิน สปริง บจก.

สปริงดึง Extension Springs จำหน่ายสปริงดึงคุณภาพดี โดย บริษัท นำสิน สปริง จำกัด          สปริงดึง (Extension Springs) เป็นสปริงที่มีลักษณะเป็นเกลียวหรือขดโดยปลายทั้ง 2 ด้านจะเป็นห่วงหรือตะขอเกี่ยวเพื่อยึดจับ สามารถยืดตัวออกเมื่อมีการดึง สปริงดึง ทำหน้าที่ในการรับแรงต้านหรือแรงดึง ซึ่งขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก

read more

Copyright © All right reserved.