NUTCON CORPORATION CO. LTD.

บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครน ระบบไฟเครน โดย ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.

บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรอกเครนไฟฟ้า ซ่อมระบบไฟเครน         บริษัท ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด จำกัด บริการในด้านการออกแบบ รับสร้าง ติดตั้ง รับซ่อม แก้ไขดัดแปลง ทาวเวอร์เครน ลิฟท์บรรทุก ของอาคารและโรงงานต่างๆ รอกไฟฟ้าทุกชนิด

read more
ทำไมพื้นคอนกรีตต้องมีรอยต่อ รับตัดร่องคอนกรีต (Cut Joint) โดย นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม รับขัดพื้นปูน รับตัดร่องคอนกรีต (Cut Joint) ตัดร่องคอนกรีต (Cut Joint)          การตัดร่องคอนกรีต เป็นการบังคับรอยแตกให้เกิดขึ้นในบริเวณ ที่กําหนด ซึ่งจะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากว่า และยังบํารุง รักษาได้ง่ายกว่าด้วย การทํารอยต่อสามารถทําได้ง่ายๆ ก่อนที่ การแตกร้าวจะเกิดขึ้น การออกแบบรอยต่อ (Joint) ให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นอุตสาหกรรม

read more

Copyright © All right reserved.