ติดตั้งและจำหน่ายเครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดสุขภัณฑ์ คุณภาพดี โดย โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส บจก.

เครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดสุขภัณฑ์ ฆ่าเชื้อ สะอาดปลอดภัย        บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จำกัด เห็นปัญหาในเรื่องของความสะอาดสำหรับห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ เนื่องจากห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเชื้อแบคที่เรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพราะฉะนั้นการทำความสะอาดในห้องน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ

read more