S M K FOOD ENGINEERING CO. LTD.

7 ข้อดีของเครื่องล้างกุ้ง | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เครื่องล้างกุ้ง (Shrimp Washer)         เครื่องล้างกุ้ง (Shrimp Washer) มีระบบหมุนเวียนน้ำ และ เป่าฟองอากาศ จึงช่วยให้การล้างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เครื่องล้างกุ้งมาล้างผลิตภัณฑ์ทางทะเล เช่น ปลาทูน่า, ปลาแมคเคอเรล, ปลาซาร์ดีน, ปลาหมึก เป็นต้น

read more
รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารโดย บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับ เครื่องจักรอุตสากรรมอาหาร ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์  www.smkfood.com   www.smkfood.com  รับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเครื่องจักรอาหาร ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ที่มีทั้งการให้คำปรึกษา การจำหน่าย การออกแบบ (ออกแบบ-เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์) การสร้าง-ผลิต การติดตั้ง รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว

read more

Copyright © All right reserved.