Srichaloenphan Print & Pack Co.Ltd.

จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์
ประโยชน์อันหลากหลายของจานกระดาษ | ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค บจก.

คุณสมบัติของจานกระดาษ  เมื่อพูดถึงจานกระดาษเรา เราจะนึกถึงความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร เมื่อเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเอื้อในการทำความสะอาดภาชนะหลากหลายอย่างได้ หรืออยู่ในสถานที่ที่จำกัด เช่น งานเลี้ยงเล็กๆ ออกรอบแคมป์ปิ้ง เที่ยวที่ต่างจังหวัด แต่ก็ยังต้องการรับประทานอาหารด้วยภาชนะที่สะอาด จานกระดาษจึงตัวเลือกสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของจานกระดาษกัน  จำหน่ายจานกระดาษ คุณสมบัติของจานกระดาษมีดังนี้ 1. จานกระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติในระยะเวลา 4-6 เดือน ทำให้ลดการเกิดขยะที่อาจจะมาจากการไม่สามารถย่อยสลายขยะได้

read more
จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตรงใจผู้บริโภค | ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค บจก.

ข้อควรรู้ในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดี          บรรจุภัณฑ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Packaging ถือเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของการทำการตลาด หลังจากที่ธุรกิจได้คิดค้นสินค้าและบริการแล้ว บรรจุภัณฑ์จึงทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นครบสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจในตลาดแต่ละรายเริ่มที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อได้รับสิ่งค้าตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม  ออกแบบและผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์   หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์มีดังนี้ 1. บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ป้องกันสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย

read more
จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์
ประโยชน์อันหลากหลายของจานกระดาษ | ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค บจก.

คุณสมบัติของจานกระดาษ  เมื่อพูดถึงจานกระดาษเรา เราจะนึกถึงความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร เมื่อเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเอื้อในการทำความสะอาดภาชนะหลากหลายอย่างได้ หรืออยู่ในสถานที่ที่จำกัด เช่น งานเลี้ยงเล็กๆ ออกรอบแคมป์ปิ้ง เที่ยวที่ต่างจังหวัด แต่ก็ยังต้องการรับประทานอาหารด้วยภาชนะที่สะอาด จานกระดาษจึงตัวเลือกสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของจานกระดาษกัน  จำหน่ายจานกระดาษ คุณสมบัติของจานกระดาษมีดังนี้ 1. จานกระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติในระยะเวลา 4-6 เดือน ทำให้ลดการเกิดขยะที่อาจจะมาจากการไม่สามารถย่อยสลายขยะได้

read more
จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์
ทำกล่องของขวัญอย่างไรให้ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ | ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค บจก.

กล่องของขวัญบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมาจากความใส่ใจ           กล่องของขวัญเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่มีจุดประสงค์ในการห่อหุ้มของที่ต้องการส่งถึงมือให้กับผู้รับ มีความสวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจ ออกแบบมาเพื่อมอบสิ่งของสินค้าให้กับคนที่คุณรัก การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องของขวัญจึงมีความประณีตและพิเศษ เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจนั่นเอง กล่องของขวัญ ไม่เพียงแต่ให้สำหรับงานเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันเกิดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงของชำร่วยที่ใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างเช่นงานแต่งงาน อีกด้วย การออกแบบกล่องของขวัญยังทำให้รับรู้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของผู้ให้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว

read more

Copyright © All right reserved.