TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO.LTD.

รู้หรือไม่ เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบดับเพลิง

เหตุผลที่ต้องมีระบบดับเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม        เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยเหตุนี้ทำให้เจ้าของโรงงานหรือผู้บริหารเองจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบดับเพลิง เพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณแจ้งเตือนและการทำงานของระบบควบคุมเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพ ช่วยหยุดยั้งเหตุเพลิงไหม้ให้สงบลงได้ ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม สำหรับผลดีของการติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมมี ดังต่อไปนี้ –  เหตุผลแรกเลยช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เพราะเหตุการณ์เพลิงไหม้ทุกครั้งนั่นคือการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน และรวมไปถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารได้ นอกจากนี้นี้แล้วหากเกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตตัวโรงงานอาจได้รับผลกระทบถึงขั้นที่ต้องปิดโรงงาน

read more
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกร

การติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงงานอย่างถูกวิธี หลักการที่สำคัญของการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบงานไฟฟ้า ศึกษาชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานของพื้นที่ในโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีการวางแผนงานก่อนวางระบบทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรอย่างเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับระบบไฟฟ้าภาคโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่ จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ขนาดของโรงงาน, กระบวนการผลิต,

read more
มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง

read more
ออกแบบ และติดตั้งรับเหมาวางระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน โดย บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร ตึกสูง รับเหมางานระบบโรงงาน ชลบุรี รับงานออกแบบ

read more

Copyright © All right reserved.